28. 8. 2019 – Nabídka pro školy

Výstava zaměřená na mediální vzdělávání

Kdy: 11.10. – 30.11.2019

Kdevýstavní prostor naproti fotbalovému stadionu Sparty na Letenské pláni dějišti největších listopadových demonstrací

Cílové skupiny: žáci 8. a 9.tříd ZŠ, středoškoláci, učňovská mládež

Registrace: Kapacita jednotlivých aktivit je omezená, proto se prosím co nejdříve registrujte na e-mailové adrese: rezervace@bubny.org

Na co se můžete těšit?

Moderované procházení výstavou

K výstavě je připraveno několik vzorových rolí studentů roku 1989. Každý z procházejících žáků dostane přidělený konkrétní studentský profil, který ho seznámí s jeho postavou. V její kůži potom výstavou prochází a prožívá jednotlivá dilemata, stejně jako před třiceti lety jeho jen o několik let starší vrstevníci. Zapojí se do stávky? Troufne si vyjet do regionů? Jaké argumenty by použil v diskusích? Bude mít strach..?

Díky ztotožnění s konkrétní osobou a „křižovatkám“ revoluce, kterými žáci projdou, budou velké dějinné téma – sametovou revoluci – vnímat mnohem osobněji.

Skupinu žáků výstavou provede proškolený lektor, který iniciuje jednotlivé křižovatky rozhodnutí a žáky aktivně zapojuje do revolučního děje.

Workshopy

Výstavu doprovodí workshopová dílna, která žákům pomůže přenést se do doby před  třiceti lety. Vyzkouší si vyrobit dobový leták či plakát, zkusí interpretovat dobová mediální sdělení a otestují, jestli by dovedli číst mezi řádky, jak to uměli jejich tehdejší vrstevníci.

Pro žáky bude připraven veškerý materiál ke tvorbě i zamyšlení. Pracují samostatně, ale workshopy vede lektor, který jim je stále k dispozici.

Veřejné diskuze

Pod patronátem partnerských organizací proběhne celkem sedm veřejných diskusí moderovaných Renatou Kalenskou a Janem Bumbou.

Na každé z témat (mediální, historická i multioborová) se budou zamýšlet tři renomovaní hosté, kteří se jim věnují.

Diskuze jsou určené pro veřejnost, ale žáci do nich mohou vstupovat jak jako posluchači, tak jako aktivní účastníci – mohou klást otázky na místě nebo je posílat jako návrhy předem. Sami tak mají možnost ovlivnit směřování jednotlivých zamyšlení.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktuje na rezervace@bubny.org.

Další informace na Komunikace89.bubny.org