…cyklus veřejných diskusí, který se stal v posledních dvou letech již tradiční veřejnou komunikací Památníku ticha. K našemu tradičnímu vysílateli – Českému rozhlasu – přibudou letos Česká televize a další mediální partneři. Jednotlivá témata budou zachycena a umístěna na stream.
Společným jmenovatelem cyklu veřejných debat je zhodnocení šance pro nabytou svobodu slova od listopadu 1989 až do současnosti. Mementem je kvalita veřejného mediálního dialogu třicet let po pádu cenzury… V rámci diskusního cyklu porovnáme mediální diktaturu za nadvlády cenzury v době ideologické kontroly masmédií a současnou celoplošnou manipulaci otevřených a svobodných mediálních kanálů a sítí.

Témata jednotlivých rozprav, jejich hosté a moderátoři budou zanedlouho uvedeni na našich stránkách. Nabídkou pro školy je nejen účast v diskusích, ale také šance aktivního zapojení studentů do přípravy toho kterého tématu, včlenění se do živé debaty a případné pokračování v aktivní komunikaci na sociálních sítích.

VYSÍLÁNÍ STANICE BUBNY – nádraží Bubny
Délka diskusí: 50 minut

Debaty budou probíhat jednou týdně po celou dobu trvání výstavy: 11. 10.–30. 11. 2019 

Přesný program bude uveřejněn do konce září.

Školy si mohou účast svých studentů zajistit na: rezervace@bubny.org