Třídní kolektivy či seminární skupiny se mohou doprovodných programů zúčastnit jak svou návštěvou, tak dobrovolnou pomocí při jejich realizaci. 

Školy si mohou zarezervovat komentovanou prohlídku po celou dobu výstavy i v dopoledních hodinách. Školní třídu (maximálně 30 osob) provede výstavou lektor, který bude připraven odpovídat na případné dotazy žáků/studentů. K jednotlivým zastavením budou připraveny doplňující úkoly, otázky i témata k diskusi vedoucí k hlubšímu promýšlení námětů. Dle zájmu konkrétní skupiny lze prohlídku variovat, soustředit se více do hloubky jen na některá témata, nebo naopak více diskutovat o poselství expozice. Prohlídku je možné zakončit krátkým workshopem, kde si žáci/studenti mohou pomocí dobových pomůcek vytvořit revoluční leták, domyslet příběh konkrétní fotografie nebo porovnat, jak o stejných událostech informovala média na Východě a na Západě. 

Svůj prožitek z výstavy v podobě vlastního názoru na potřebu kultivace prostoru pro veřejnou komunikaci budou moci studenti zformulovat před kamerou a zanechat svůj vzkaz pro ostatní návštěvníky expozice. Vybrané názory se stanou součástí megaprogramu uvedeného na místě paměti z pamětní letenské tribuny ve výroční den 25. listopadu 2019. Některé budou citovány také v České televizi a dalších výstupech našich mediálních partnerů.

Délka programu: 90 minut

Program je vhodný pro výuku mediální výchovy pro 8. a 9. třídy ZŠ, středoškolské studenty a učně.

Zdarma.

Kontakt pro domluvení termínu: rezervace@bubny.org