7.–9. listopadu, čtvrtek, pátek, sobota – výročí VŘSR + pád berlínské zdi MEZINÁRODNÍ DNY NÁSTĚNEK

Dílna, kterou povedou účastníci-pamětníci výtvarné dílny v Mánesu pod vedením Pavla Beneše. Seminář spojený s tvorbou politického plakátu rozšíří výstavní základ naší expozice o nejlepší realizace v místě paměti.